Biotaloudessa on tulevaisuus

Bio- ja kiertotalous on paitsi vihreä valinta myös merkittävä kilpailukyvyn luoja ja työllistäjä. Satakunnasta löytyy potentiaalia muun muassa bioenergian ja biopohjaisten tuotteiden tuotannossa ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä.​​​​​​​

Biotaloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, jossa Suomen metsistä, pelloilta ja vesistöistä saatavat uusiutuvat luonnonvarat ja raaka-aineet hyödynnetään ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.Uusiutuvien materiaalien ja energialähteiden käyttö on askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

”Biotaloudellinen toiminta säästää luonnonvaroja. Käyttämällä biopohjaisia tuotteita voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä”, kertoo Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman koordinaattori Sari Uoti.

Pori, Eurajoki ja Rauma ovat niin sanottuja HINKU-kuntia ja sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Biotalous ei kuitenkaan ole vain vastuullisuusteko, vaan se luo myös suuria mahdollisuuksia taloudellisesti. 

”Biotalouden saralla pystytään luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteita vaalien. Tällä hetkellä biotalous työllistää Satakunnassa noin 16 500 ihmistä, joka on 16 prosenttia maakunnan kaikista työllisistä”, Uoti muistuttaa. 

Yksi merkittävimmistä biotalouden muodoista on elintarviketeollisuus, jota on maakunnan kokoon nähden Satakunnassa merkittävän paljon. Ja töitä alalla riittää: pulaa on muun muassa kokeista, keittäjistä ja elintarviketyöntekijöistä. 

Puhdas energia luo työpaikkoja

Suomi on edelläkävijä bioenergian tuottajana ja hyödyntäjänä: meillä uusiutuvien energialähteiden osuus onkin yli kolmannes loppukulutuksesta. Myös Satakunnassa alan yritykset kasvavat ja kukoistavat kiertotalouden ratkaisuja hyödyntäen. 

VSS Biopower Oyrakentaa parhaillaan biokaasu- ja biodieseljalostamoa Säkylään. Ensi vuonna valmistuva laitos tuottaa energiaa liikenteelle ja lämmöntuotantoon hyödyntäen maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuainevirtoja. Prosessissa syntyvät jäännökset voidaan hyödyntää maanparannusaineena.

Säkylä valikoitui uuden laitoksen sijainniksi paitsi kotikenttäedun myös tuotantoon soveltuvan yhteiskuntarakenteen vuoksi. 

”Liiketaloudelliselta kannalta alueelta löytyy elintarvikeklusteria, teollisuutta ja viljelyä, jotka tuottavat raaka-aineita kuten biojätettä ja -massaa energiantuotannossa hyödynnettäväksi”, kertooVSS Biopower Oy:n toimitusjohtaja Jouni Virtanen

Kiertotaloudellinen ratkaisu on myös kustannustehokas energiantuotantomuoto lähialueen yrityksille. Jalostamon myötä Säkylään saadaan myös kaasutankkausasema, jossa kaasuautoon voi tankata CBG:tä eli paineistettua biokaasua. Syntyvä energiamäärä riittää yli tuhannen kaasuauton keskimääräiseen vuosikulutukseen. 

Biotalouden ratkaisuille on kysyntää, ja VSS Biopowerin kasvunäkymät ovat positiiviset. Laitos tulee työllistämään muun muassa energia- ja elintarvikealan osaajia.

”Kiertotalous on pitkän tähtäimen ala, jolle ei näy loppua. Puhtaan energian tarve tulee vain kasvamaan elinaikanamme”, Virtanen kertoo. 

”Alalla on valtavat kasvumahdollisuudet, sillä se koskettaa kaikkia yrityksiä tavalla tai toisella. Hyödyntämismahdollisuudet ovat vain ihmisten mielikuvituksesta kiinni”, Uoti jatkaa.