Ilmastoteoilla parempi Turku

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa yksimielisesti todella tavoitteellisen ilmastosuunnitelman. Kovan tavoitteen myötä Turusta tulee hiilineutraali kaupunki ja entistä viihtyisämpi paikka asua ja elää. 

Suunnitelman toteutuessa vuonna 2029 Turku on hiilineutraali kaupunki, joka tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Kehitys on hyvällä mallilla, mutta tehtävää riittää. 

”Tavoitteet ovat kunnianhimoiset mutta toteutettavissa. Turku haluaa olla edelläkävijä ilmastotavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa”, kertoo Turun kaupungin ilmaston, ympäristön ja kestävän kehityksen asiantuntija Tiina Vikman.

Turku peilaa omia tavoitteitaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ilmastosuunnitelma on tehty EU:n Sustainable Energy and Climate Action Plan -formaatilla, jolla muutkin eurooppalaiset kaupungit raportoivat ilmastotavoitteitaan. 

”Ilmastosuunnitelma on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin, mutta uskallamme asettaa hiilineutraaliustavoitteemme huomen tasoa korkeammalle.”

Myös suunta vuodesta 2029 eteenpäin on jo selkeä. Tavoitteena on olla ilmastopositiivinen alue eli sitoa hiilidioksidia ilmakehästä omia päästöjä enemmän. 

Innovatiivisia ilmastoratkaisuja

Turun kaupunki kumppaneineen kehittää ja pilotoi aktiivisesti uusia älykkäitä ilmastoratkaisuja. 

”Erilaiset innovaatiot ovat väylä kohti ympäristöystävällisempää kaupunkia. Skanssin kaupunginosaan kehitettävät kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon ratkaisut ovat esimerkki uudenlaisesta tavasta hyödyntää lämpöä”, Vikman kertoo. 

Ympäristöystävällinen energiantuotanto on edellytys hiilineutraaliustavoitteiden täyttymiselle. Vuosina 2014–2018 Turussa investoitiinkin 300 miljoonaa euroa uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun. Tulokset näkyvät, sillä energiantuotannon kokonaispäästöjä on saatu vähennettyä 25 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 

”Esimerkiksi energiayhtiömme Turku Energia on tehnyt isoja investointeja viimeisten vuosien aikana. Jo tehtyjen ja tulevien panostusten myötä Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan viimeistään vuonna 2029 hiilineutraalisti”, Vikman kertoo ja muistuttaa, että kaukolämmöstä jo noin puolet tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. 

Merkittävä ilmastotekijä on myös liikenne, joka synnyttää noin viidesosan Turun alueen päästöistä. Tavoitteena on puolittaa liikkumisesta syntyvät päästöt vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä. 

Ympäristöystävällinen ja viihtyisä kaupunki

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, ja asukkaat ovat olennainen osa Turun tavoitteiden toteuttamista. Siihen tähtää myös Kuntalaisten energiakäänne -hanke, jossa Turun asukkaita kannustetaan ilmastoystävällisiin energiainvestointeihin.

”Pyrimme luomaan erilaisia kannustimia kohti vähähiilistä elämää. On tärkeää, että seuraavan kymmenen vuoden aikana jokainen turkulainen kokee olevansa mukana vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.”

Ilmastotavoitteiden toteutuminen tuottaa kilpailuetuja myös alueen yrityksille. Vikmanin mukaan on todellinen myyntivaltti, että meillä on elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki, jossa elää ja yrittää. 

Mutta millainen on tulevaisuuden Turku?

”Vuonna 2029 turkulaisten kodit lämpenevät uusiutuvalla energialla, kauppakeskuksissa ja kouluissa hyödynnetään yhä enemmän esimerkiksi aurinkosähköä ja töihin voi kulkea vaikkapa yhteiskäyttöautolla, kaupunkipyörällä tai sähköautolla. Vapaa-aikaa voi viettää vehreissä kaupunkipuistoissa, hyvinvoivasta ympäristöstämme nauttien.”


Kuva: Turun kaupunki / Seilo Ristimäki