Yritysten tulevaisuuden tarpeisiin alueella tarvitaan vielä lisää DI-koulutusta, joka luo pohjan teknologiayritysten, opiskelijoiden sekä tutkijoiden vakiintuneelle yhteistyö- ja innovaatiotoiminnalle. Se on merkittävä pysyvä lähde huippuosaamisen kertymiselle, kilpailukyvyn kehittymiselle ja jatkuvalle uudistumiselle sekä yrityksissä että yliopistossa.

Teknillisen korkeakoulun puute Turussa on osin jarruttanut kehitystä Lounais-Suomessa. Diplomi-insinöörejä ei ole alueella omasta takaa, vaan suurin osa on muualla opiskelleita. Tarvetta omalle teknilliselle korkeakoululle olisi. Ne, jotka lähtevät muualle opiskelemaan, jäävät usein myös sille tielle.

Tilastotietojen mukaan Suomessa on yhteensä noin 50 000 työssäkäyvää diplomi-insinööriä, joista noin 2 700 Varsinais-Suomessa, 3 800 Pohjois-Pohjanmaalla, 8 700 Pirkanmaalla ja 27 700 Uudellamaalla.
Lähde: Tilastokeskus, 2017.

Vertailun vuoksi: työttömänä diplomi-insinöörejä oli yhteensä 2 719 henkilöä, joista 7 % Varsinais-Suomessa, 9 % Pohjois-Pohjanmaalla, 18 % Pirkanmaalla ja 43 % Uudellamaalla.
Lähde: Toimiala Online TEM, maaliskuu 2017.

​​​​​​​