Tunnin juna yhdistäisi 1,5 miljoonaa suomalaista

Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea junayhteys kaupunkien välillä palvelisi laajaa joukkoa ihmisiä.

Hankkeen myötä Helsinki–Turku-välin matka-aika lyhentyisi, ja se parantaisi alueiden välisiä kulkuyhteyksiä sekä laajentaisi näin työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta.

Tunnin juna yhdistää noin 1,5 miljoonaa suomalaista yhdeksi talous- ja työssäkäyntialueeksi. Suurempi talousalue tarkoittaa monipuolisempaa ja laajempaa työvoiman tarjontaa sekä tuotanto- ja yritysrakennetta. Tämä edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tunnin juna laajentaisi yritysten liiketoiminta-alueita sekä kasvattaisi alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Tunnin juna laajentaisi yritysten liiketoiminta-alueita sekä kasvattaisi alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea junayhteys kaupunkien välillä palvelisi laajaa joukkoa ihmisiä.

Hankkeen myötä Helsinki–Turku-välin matka-aika lyhentyisi, ja se parantaisi alueiden välisiä kulkuyhteyksiä sekä laajentaisi näin työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta.

Tunnin juna yhdistää noin 1,5 miljoonaa suomalaista yhdeksi talous- ja työssäkäyntialueeksi. Suurempi talousalue tarkoittaa monipuolisempaa ja laajempaa työvoiman tarjontaa sekä tuotanto- ja yritysrakennetta. Tämä edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Suunnittelu käynnistyy

Liikennevirasto on tehnyt selvityksiä Helsinki–Turku-radan henkilöliikenteen kehitysnäkymistä, taloudellisista vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittämisestä. Suomessa ei vielä ole kansainvälisen määritelmän mukaista metropolialuetta, mutta sellainen muodostuisi nopean junayhteyden myötä Etelä-Suomeen. 

Tunnin juna -hankkeessa on kyse rataosuuden oikaisusta ja nykyisen radan parantamisesta.

Turun ja Salon välinen osuus saisi hankkeen myötä rinnalleen toisen radan, jolloin rataosuuden välityskyky moninkertaistuisi. Salosta itään rakennettaisiin 95 kilometriä uutta rataa. Uuteen, nopeaan junayhteyteen kuuluisi myös Espoon kaupunkirata välillä Leppävaaran ja Kauklahden välillä.

Turun ja Helsingin välinen rata lyhenisi Tunnin juna -hankkeen myötä 40 kilometriä. 300 kilometriä tunnissa kulkeva kaluston myötä matka-aika lyhenisi nykyisestä kahdesta tunnista reiluun tuntiin.
Tunnin juna -ratainvestoinnin kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin kaksi miljardia euroa. Summa jakaantuu seuraavasti:

Espoon kaupunkirata, noin 300 miljoonaa euroa. 
Espoo–Salo-oikorata, noin 1,4 miljardia euroa. 
Turku–Salo-osuus, noin 150–300 miljoonaa euroa. 

Ratainvestoinnit tehdään vähintään 100 vuoden perspektiivillä.

Valtion budjetista myönnettiin vuodelle 2017 määrärahoja Helsinki–Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitteluun 10 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä olevan suunnittelun arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun.