Turun telakalta
nostetta koko maahan

Turun yliopiston Brahea-keskuksen tekemän tutkimus paljastaa, että Turun telakalla rakennetaan laivoja vahvasti kotimaiseen verkostoon nojaten: yli kolme neljäsosaa telakan toimittajista on suomalaisyrityksiä. 

Tutkimuksessa selvitettiin telakan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten telakan ja toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto- ja työllisyyslukuja ja niiden vaikutusta palvelualoille. 

Telakan arvion mukaan sen suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön 2020-luvun alkupuolella.

Telakan arvion mukaan sen suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön 2020-luvun alkupuolella.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen tekemän tutkimus paljastaa, että Turun telakalla rakennetaan laivoja vahvasti kotimaiseen verkostoon nojaten: yli kolme neljäsosaa telakan toimittajista on suomalaisyrityksiä. 

Tutkimuksessa selvitettiin telakan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten telakan ja toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto- ja työllisyyslukuja ja niiden vaikutusta palvelualoille. 

Työllistämisvaikutus kasvaa kovaa vauhtia

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä asuu Varsinais-Suomessa, samoin kuin valtaosa toimittajayritysten henkilöstöstä. 

Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa.

Telakka työllistää tällä hetkellä Suomessa suoraan noin 3 200 henkilöä ja välillisesti sen vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta. Telakan arvion mukaan sen suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön 2020-luvun alkupuolella.
 
Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vuosittain noin 1,3 miljardia euroa. Telakka on myös tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.

Telakan kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa

Turkuun kaivataan lisää teknisen alan koulutusta, kaikissa koulutusasteissa.

– Vanha mielikuva, jonka mukaan laivanrakennus olisi pelkästään raskasta metalliteollisuutta, ei kerro enää koko totuutta. Tarvitsemme toki ammattitaitoisia hitsaajia, levyseppiä ja asentajia, mutta osaamistarve on monipuolistunut, Meyer Turku Oy:n varatoimitusjohtaja Tapani Pulli sanoo.

– Risteilyalus on nykyään kuin pieni älykäs kaupunki, ja sen myötä esimerkiksi projektinhallintataidot ja digiosaaminen nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi tulee Turussa olla tarjolla meriteollisuusalalle suuntautuvaa teknisen alan koulutusta kaikissa koulutusasteissa.

Lisätietoa tutkimuksesta täältä.