Lounais-Suomeen tarvitaan osaajia koko Suomesta, koska käynnissä oleva kasvu ei saa tyrehtyä osaajapulaan. Ihmiset ovat kuitenkin paikkasidonnaisia, ja muuttopäätökseen vaikuttavat myös muut kuin taloudelliset houkuttimet.

Suurimmat haasteet liittyvät työvoiman saa­miseen, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin ja pendelöintiin sekä asumiseen.

Avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden välinen maantieteellinen kohtaanto-ongelma on merkittävä rakenteellinen kysymys. Keskeinen tekijä tämän ongelman ratkaisussa on se, miten ihmisiä voidaan tehokkaasti kannustaa muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle.

Lounais-Suomen ELY-keskukset ja TE-toimistot auttavat yhdessä alueen yrityksiä rekrytoinneissa. Ne ovat räätälöineet yhteistyössä yritysten kanssa koulutus- ja rekrytointipalveluita, aktivoineet valtakunnalliset verkostonsa osaavan työvoiman löytämiseksi ja kontaktoineet satoja tuhansia potentiaalisia työnhakijoita.