Kuusi syytä
valita Lounais-Suomi

1. Sinut halutaan töihin

Seudun positiivinen rakennemuutos luo työpaikkoja. On arviotu, että vuoteen 2020 mennessä korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu.

Lounais-Suomen kaupungeissa ja kunnissa satsataan siihen, että opiskelijat jäisivät valmistuttuaan alueelle töihin ja että alueen yritykset ja osaajat löytäisivät toisensa. Tavoitteena on, että oppilaitokset pystyisivät entistä joustavammin ja nopeammin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin, alueen yritykset löytäisivät aiempaa paremmin osaavaa työvoimaa ja kasvualojen kohtaanto-ongelmaan löydettäisiin uusia ratkaisuja.

Turun seudun työvoimahautomot -hanke tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden saada töitä ja kehittää omaa osaamista viidellä eri alalla:

·      teknologia-alalla, erityisesti meri- ja metallialalla
·      kauppa- ja ravitsemisalalla
·      rakennusalalla
·      yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla
·      logistiikka-alalla.

Rekrytointialusta tyovoimahautomot.fi on sivusto, jonka välityksellä voi hakea työtä tai työntekijää, mutta myös koulutusta omalta alalta.

Turun kaupungin Työpiste työllistää, valmentaa ja kuntouttaa ilman työtä olevia turkulaisia töihin, koulutukseen tai oman työkyvyn kohentamiseen. Työpiste toimii kaikkien alle 25-vuotiaiden tai vähintään 12 kuukautta työttöminä olleiden turkulaisten työvoimatoimistona. Työpisteen asiakaspalvelussa työskentelee sekä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen että Varsinais-Suomen TE-toimiston ammattilaisia. 

Ohjaamo antaa monipuolista neuvontaa ja tukea alle 30-vuotiaille nuorille. Tarjolla on muun muassa jelppiä työpaikan etsintään, urasuunnittelua ja apua koulutuspaikan hakuun sekä lomakkeiden täyttöön. Ohjaamon kautta on myös mahdollisuus työllistyä Turun kaupungin eri yksiköihin sekä yrityksiin.

TUTTU-hankkeessa kokeillaan aivan uutta palvelumallia työllisyyden edistämiseksi ja tuetaan samalla maksutta pk-yrittäjiä. Hankkeen Ideaverstaissa työnhakijoista koostuvat 3–5 hengen tiimit ideoivat ratkaisuja yritysten kehittämishaasteisiin. Samalla he saavat hyödyllistä kokemusta ja verkostoja sekä toivon mukaan motivaatiota yrittäjyyteen. Verstaspäivien jälkeen työnhakijoita autetaan henkilökohtaisesti työnhaussa, oman yritystoiminnan perustamisessa tai osuuskuntaan liittymisessä.

2. Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki

Puistot, jokiranta, festarit, kahvilat, kirjastot ja lenkkipolut. Turku on kokonaisuus, johon on helppo rakastua. Taloustutkimus Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan Varsinais-Suomessa asuvista nuorista 96 prosenttia suosittelisi Turkua opiskelijakaupungiksi ystävälleen ja Turun korkeakouluopiskelijoista 75 prosenttia haluaisi jäädä asumaan Turkuun valmistumisen jälkeen.

3. Luvassa hyvinvointia

Rivakan taloudellisen kehityksen rinnalla on Lounais-Suomessa noussut yhteinen halu vauhdittaa myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista. Hiilineutraaliutta koskevat tavoitteet nähdään mahdollisuutena kehittää alueen elinvoimaisuutta. Lounais-Suomen hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen nettovaikutus on vuositasolla nolla.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen tavoitteena on hiilineutraali Lounais-Suomi vuoteen 2040 mennessä.

Turku on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveiden kaupunkien (Healthy Cities) verkostoa, joka tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. Verkostossa jäsenkaupungit jakavat parhaita käytäntöjään, hyviä (ja ei niin onnistuneita) kokemuksia sekä tekevät yhteistyötä projekteissa ja hankkeissa.

4. Koko perheen Lounais-Suomi

Lounais-Suomen kaupungit ja kunnat panostavat hyvään elinympäristöön sekä monimuotoisiin ja helposti saavutettaviin lapsiperheiden palveluihin. Hyvään perhearkeen kuuluu kohtuuhintainen koti, työpaikka itselle ja puolisolle, hyvät kulkuyhteydet ja järkevät välimatkat työhön ja harrastuksiin, turvallinen elinympäristö sekä monipuolinen vapaa-ajan tarjonta. Niihin Lounais-Suomessa kiinnitetään erityistä huomiota.

Esimerkiksi Turun ammatti-instituutti lupaa Turkuun muuttavien perheiden nuorille koulutuspaikan samaan tutkintoon, mitä nuori on opiskellut aiemmassa kotikaupungissaan.
Nuoren opintojen ei siis tarvitse jäädä perheen muuton vuoksi kesken.

5. Kulttuuria moneen makuun

Lounais-Suomen opiskelijakaupungit tarjoavat makupaloja myös kulttuurinnälkään – näkemistä ja kokemista riittää. Kurkista vaikka Porin taidemuseon sivuille tai Rauman tapahtumakalenteriin.

Turun monipuoliselle ravintolakartalle nousee uusia nimiä tämän tästä, ja ruokaan ja juomaan liittyviä tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Herkuttelijoita houkuttelevat Syö Turku!, Food & Fun Turku, Turun kauppahallin maineikkaat Viini- ja ruokajuhlat, Neitsytperunafestivaali sekä Turun Silakkamarkkinat ja Saaristolaismarkkinat.

Alueen urheilutapahtumista merkittävin on vuosittain järjestettävä yleisurheilun Paavo Nurmi Games.

6. Täällä on tulevaisuus

Muuttoliike Lounais-Suomeen on jo alkanut. Sen voi tarkistaa vaikka Maakunnan tila -katsauksesta, jossa positiivisen rakennemuutoksen alueellista vaikutusta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: väestökehityksen, rakennustuotannon ja työllisyyskehityksen kautta.

Lounais-Suomen myönteinen vire näkyy korostuneesti Turun seudun ja Uudenkaupungin väestönkehityksessä. Tuhannet uudet työpaikat ovat kasvattaneet merkittävästi näiden kaupunkien muuttovetovoimaa, ja kiinnostus heijastuu myös lähikuntiin.

Väestönkasvu vaikuttaa myös kaupunkisuunnitteluun. Alueen veturikaupunki Turku kasvaa 1 600 asukkaalla vuodessa. Suurinta kasvu on työikäisten eli 26–64-vuotiaiden keskuudessa. Vuoden 2050 keskustavision keskeisenä ajatuksena on ydinkeskustan laajentaminen sekä sitä tukeva käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa kasvun. Turulla on kaikki mahdollisuudet nousta globaalisti merkittäväksi kaupungiksi!

Visiota tukee hanke, jossa Turun ratapiha- ja asema-alueelle halutaan luoda Suomen suurin elämys- ja tapahtumakeskittymä. Turku Ratapiha -hankkeen tavoitteena on luoda Turkuun kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva elämys- ja tapahtumakeskittymä.

Alueen monipuolinen elinkeinorakenne, dynaamiset yritykset, korkealuokkainen koulutus-, kulttuuri- ja palvelutarjonta sekä kaunis saaristo muodostavat yhdessä vetovoimaisen yhdistelmän.